واریز و برداشت وجوه از طریق MasterCard

روش‌ها و ارزهای ممکن

 • به USD،  EUR

لیست مدارک

برای انجام پرداخت شما باید مدارک زیر را به مرکز پردازش بفرستید:

 • اسکن و یا عکس پاسپورت صاحب کارت
 • اسکن و یا عکس کارت اعتباری، اگر دارنده کارت شخص غیر حقوقی است.در روی اصلی کارت, نام و نام خانوادگی دارنده کارت, تاریخ اعتبار کارت و بانک صادر کننده و همچنین 6 عدد اول و 4 عدد آخر باید واضح باشند. بقیه اعداد باید پنهان باشند. در پشت کارت - امضا باید واضح باشد. کدهای CVC2 / CVV2 باید حتما پنهان باشند.
 • روی کارت:

  Лицевая сторона

  1. نام و نام خانوادگی دارنده کارت.
  2. بانک صادر کننده .
  3. تاریخ اعتبار کارت.
  4. 6 عدد اول و 4 عدد آخر باید واضح باشند. بقیه اعداد باید پنهان باشند.

   پشت کارت:

  Оборотная сторона

  1. امضا  صاحب کارت.
  2. کدهای CVC2 / CVV2 باید حتما پنهان باشند.
 • برای کارتهای بدون نام و یا کارتهای مجازی - اسکن نامه رسمی (تصدیق) هویت دارنده کارت از بانک صادر کننده کارت. در نامه باید نام و نام خانوادگی شما، شماره کارت و مهر بانک صادر کننده باشد.

اگر از چند کارت اعتباری استفاده می‌شود، اسکن و یا عکس آنها فقط یکبار ارسال می‌شود.

شما می‌توانید مدارک را در کابین شخصی در بخش «اطلاعات شخصی» وارد کنید.


ترتیب کار

 در صورت واریز وجوه از سایت

 1. در کابین شخصی در بخش «انتقال وجه» نوع کارت اعتباری خود را انتخاب کرده و فرم باز شده را پر کنید.
 2. شما به مرکز پردازش انتقال خواهید یافت. بعد از پر کردن تمام زمینه ها دکمه «واریز» را کلیک کنید.
 3. پس از وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، باز بودن سرویس (فن آوری که روش‌های پرداخت بی خطر و امن را برای پرداخت کالا و خدمات در اینترنت ارائه می‌دهد.) برای کارت اعتباری بررسی می‌شود. :
 • گر کارت اعتباری شما به سیستم پرداخت‌های اینترنتی وصل است، رمز عبور مربوطه را وارد کنید. (ین رمز را می‌توانید در بانکی که در آن کارت اعتباری باز کردید دریافت کنید). پس از تایید هویت دارنده کارت اعتباری توسط بانک صادر کننده کارت، پرداخت در وضعیت ایمن انجام خواهد شد.
 • اگر کارت شما به سرویس وصل نیست، پرداخت‌ها در وضعیت معمولی انجام خواهند گرفت.
 1. وقتی در بخش «تاریخچه انتقال وجه » در خواست شما وضعیت «انجام شد» را گرفت، ترمینال تجاری را باز کرده ومطمئن شوید که وجه به حساب رسیده است.

اطلاعات مهم

لطفا هنگام انجام انتقال به شرایط زیر توجه کنید:

 •  با استفاده از کارت اعتباری فقط به حساب دارنده کارت اعتباری در آلپاری واریز وجه خواهد شد.
 •  حداقل میزان واریز USD 5 / EUR 5 می باشد.
 •  وجه واریز شده از کارت‌های اعتباری به حساب شخصی جدا، که بصورت خودکار و با توجه به ارز پایه کارت اعتباری باز خواهد شد، انتقال می‌یابد.
 • در صورت واریز وجوه از طریق کارت بانکی، برداشت از حساب فقط به حساب بانکی مشتری و یا انتقال حساب به حساب، به حسابی باز شده به نام دارنده کارت ممکن می باشد.
 •  پرداخت از شخص ثالث رد خواهد شد. وجه فقط به حساب فرستنده باز می‌گردد.

 

این روش دردسترس نیست

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.