اخبار آلپاری

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 3 تا 5 اکتبر 2022

September 29 2022 16:10
تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

August 25 2022 10:20
تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 2022.09.05

August 18 2022 15:29
تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 29/08/2022 و 30/08/2022

August 9 2022 15:42
مارجین الزامی جدید برای فلزات گرانبها

بدینوسیله به استحضار می رساند که، جهت بهبود معاملات، مارجین مورد نیاز برای معامله فلزات گرانبها تغییر کرده است. از 8 آگوست 2022، تغییرات جدید برای همه حساب های معاملاتی به جز nano.mt4 اعمال خواهد شد.

August 8 2022 16:32
تغییر در جدول زمانی معاملات کریپتوها

August 4 2022 17:09
تغییرات در برنامه معاملاتی ما از تاریخ 01/07/2022 تا 2022.07.04

June 22 2022 14:25
تغییرات در زمانبدی معاملات در تاریخ 20.06.2022

June 17 2022 10:58
تغییرات در زمانبندی معاملات در تاریخ 13.06.2022

June 10 2022 10:00
آلپاری به عنوان بهترین کارگزار فارکس در نمایشگاه فارکس اکسپو مصر 2022 انتخاب شد

June 3 2022 13:50

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.